9. května - den vítězství nad Německem

Dnes je to 79 let od konce 2. světové války. Byl to konec boje proti nacistickému Německu, které svou rozpínavostí a chamtivostí zničilo tehdejší Evropu a zmařilo miliony lidských životů.

Německo hraje v naší historii nejvýznamnější roli. Dá se říct, že českou historii vlastně utváří. Němci jsou národ, který je ve své podstatě fanatický a má nízkou úroveň kritického myšlení. Zároveň je to ovšem národ důsledný a pracovitý. Tato kombinace se v historii často stávala vražedná. Odráželo se to ve středověku a v jejich expanzi na východ, odráželo se to v 19. století a jejich národním uvědomění, odráželo se to během 1. i 2. světové války, ale odráží se to i dnes. Zájem Němců o naše území, případně o výnosy z našeho území, je trvalý.

Za 2. světové války nás chtěli vystěhovat na Sibiř případně vyhladit a naše území obsadit svými lidmi. Proč? Protože uvěřili teorii o nadčlověku, nadchlo je to, nepřemýšleli o důsledcích, nepřipouštěli jiný pohled.

Dnes Němci se nadchli pro liberálně progresivistickou ideologii. Nepřemýšlí o důsledcích, neberou v potaz jiný pohled a prosazují dvě teze. Zaprvé, že člověk svou existencí škodí planetě Zemi a zadruhé, že migrace posílí Evropu. Poprvé v dějinách Němci uvěřili ideologii, která je ničivá pro ně samotné. A i když Češi tomu nevěří, máme problém, protože naše země jsou provázané více, než je zdrávo.

Před 79 lety nás osvobodila především Rudá armáda a statisíce padlých nám dali možnost dál žít. Dnes nepřítel není tak zřetelný, ale boj s ním probíhá znovu - ekonomicky a fakticky. Nesmíme zapomenout, nesmíme se podvolit. Jinak ztratíme právo na existenci. Řekněme STAČILO pošlapávání a překrucování dějin! Československo osvobodili především Rusové!

Dr. -Ing. Michal Klusáček, předseda ČSNS

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Kontakt
Nahoru