Aktuálně

 • 10. 5. 2016 Uvádíme zde odkaz na hospodaření Horního Štěpánova za rok 2015. Brzy zde zpracujeme přehled o hospodaření naší obce za posední 3 roky.
 • 10. 4. 2016 jsme doplnili srovnání zajímavých výdajových položek rozpočtů z roků 2014, 2015 a 2016. V současné době studujeme, jak se má správně sestavovat rozpočet a co mají konkrétní paragrafy obsahovat.
 • 24. 3. 2016 jsme se zúčastnili obecní rady. Na tuto radu jsme byli mile pozváni, což jsme velmi ocenili. O to více jsme byli nepěkně překvapeni, jakým způsobem byl náš zástupce přijat. Místo konstruktivní debaty jsme se setkali s osočováním, arogancí a legračním vyhrožováním trestím oznámením. Naším cílem je ve spolupráci s ostatními obyvateli pozitivně ovlivňovat život v obci, nyní jsme z chování našich zastupitelů v rozpacích. Chtěli jsme na této radě získat informace o obecním rozpočtu a vytvořit atmosféru důvěry mezi námi a zástupci obce. Ani jedno se nepovedlo. Proto si informace o rozpočtu zjistíme samostatně a bude nás velmi zajímat, zda nevhodné jednání vůči nám bylo způsobeno pouhým nedostatkem slušného chování, nebo předmětem našeho dotazu. Sledujte nás dále. 
 • 16. 3. 2016 jsme se zúčastnili zasedání zastupitelstva Horního Štěpánova. Pan starosta nás přijal jako nově vzniklé politické uskupení a pozval na zasedání rady, na které se velmi těšíme.

Aktuálně o rozpočtu na rok 2016

Horní Štěpánov by měl v roce 2016 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, kdy příjmy i výdaje mají činit 10,7 milionu korun. V roce 2015 byl rozpočet obce také vyrovnaný - s příjmy a výdaji ve výši 9,7 milionu korun. Rozpočet na rok 2014 byl vyrovnaný s příjmy a výdaji 9,6 milionu korun.

Srovnání některých větších výdajů obce za poslední roky:

Výdajová položka Paragraf 2014 2015 2016 rozdíl
2016/2015
Pitná voda 2310 1.105.000 Kč 400.000 Kč 400.000 Kč 0 %
Základní škola 3113 2.600.000 Kč 1.110.000 Kč 1.114.000 Kč + 0,4 %
Školní stravování 3141 240.000 Kč 310.000 Kč 400.000 Kč + 29 %
Bytové hospodářství 3612 300.000 Kč 300.000 Kč 130.000 Kč – 57 %
Zastupitelstva obcí 6112 1.000.000 Kč 700.000 Kč 750.000 Kč 7 %
Činnost místní správy 6171 2.200.000 Kč 2.160.000 Kč 2.400.000 Kč + 11 %
Budovy, haly, stavby 6121 - Kč 2.376.000 Kč 3.376.000 Kč + 42 %

Pokud se podrobně podíváme na strukturu výdajů obce, vidíme, že velkou část (konkrétně 2,4 milionu korun) spotřebuje činnost místní správy. Je to moc, nebo málo? Pokud srovnáme podobně velkou obec - Kladruby nad Labem a její rozpočet s naším, dozvíme se, že náš Horní Štěpánov za tuto činnost utrácí mnohem více. Zajímavé také je, že příjmy za pitnou vodu činí 650.000 Kč a výdaje 400.000 Kč. 

Co obsahuje největší položka výdajů obce "kapitálové výdaje" ve výši 3,64 milionu korun? V popisu se píše o budovách, halách, stavbách (3.337.000 Kč) a dopravních prostředcích (300.000 Kč). Zajímá nás, co konkrétně bylo za tyto peníze nakoupeno, jaké budovy, jaká auta. Dále nás zajímá sturktura výdajů paragrafu 6171 - jaká část ze součtu 2.400.000 Kč šla na co.

Aktuálně o obecním zastupitelstvu

Komunální volby v roce 2014 vyhrála kandidátka s názem "Za stabilitu a další rozvoj obce", která získala 61 % hlasů, zbytek hlasů získala kandidátka ČSSD. Voleb se zúčastnilo celkem 590 voličů z celkového počtu 778, volební účast tedy byla 76 %.

Starostou je Vladimír Svoboda, největší voličskou podporu v posledních volbách získal Josef Zemánek, 342 hlasů. Zastupitelstvo má celkem 15 členů, jejich složení a počty získaných hlasů jsou v tabulce níže.

Zajímavostí tohoto zastupitelstva je to, že podle výsledků voleb Marie Martínková (finanční výbor) a Václav Přikryl (kontrolní výbor) nezískali ve volbách mandát. Toto řešení není příliš obvyklé, přesto je zákonem umožněno.  

Obecní rada (OR)

 • Vladimír Svoboda (starosta), 309 hlasů
 • Vladimír Mazal (místostarosta), 329 hlasů
 • Josef Zemánek, 342 hlasů
 • Josef Vařeka, 308 hlasů
 • Miroslav Pukl, 326 hlasů

Finanční výbor

 • Josef Zemánek (předseda), zároveň člen OR, 342 hlasů
 • Ing. Václav Honzírek, 322 hlasů
 • Václav Přikryl, 308 hlasů, ale bez mandátu z volebKontrolní výbor

 • Miroslav Pukl (předseda), zároveň člen OR, 326 hlasů
 • Marie Martinková, 323 hlasů, ale bez mandátu z voleb
 • František Hampl, 297 hlasů
Ostatní členové zastupitelstva

 • Josef Grepl, 341 hlasů
 • Petr Eyer, 314 hlasů
 • František Hartl (ČSSD), 260 hlasů
 • Mgr. Vladimír Vařeka (ČSSD), 191 hlasů
 • Andrea Přikrylová (ČSSD), 231 hlasů
 • Jaromír Hampl (ČSSD), 174 hlasů
 • Ludmila Aberlová (ČSSD), 235 hlasů
 • Jiří Smrž (ČSSD), 242 hlasů

Úřední deska, kde obec zveřejňuje některé informace.

Daniel Růžička

Narodil jsem se v Horním Štěpánově a velmi se zajímám o jeho rozvoj. Znepokojuje mě to, že se naše obec nerozvíjí a stagnuje.  

Nejvíce mě však rmoutí způsob jednání našich volených zástupců. Místo toho, aby tu byli pro lidi, mám často pocit, že se domnívají, že jsme tu my pro ně.

Chci dát lidem z naší obce možnost sledovat to, co se u nás děje. Kromě toho chci pozitivně působit na naše volené zástupce, aby jejich práce byla pro ostatní lidi užitečná. 

Co chceme

Chtěli bychom, aby se naše obec začala rozvíjet, aby mladí lidé neodcházeli za prací jinam. 

Naše volené zástupce chceme přesvědčit, že je potřeba pro obec začít aktivně něco dělat a ne jenom zachovávat status quo. Samozřejmě, kdo nic nedělá, nic nezkazí, ale dál se také neposune.

Naše současné priority

 • zkvalitnění informovanosti občanů
 • transparentní hospodaření obce
 • zlepšení péče o vzhled a úpravu obce

Připojte se k nám. Posílejte nám podněty, co byste rádi v naší obci změnili, kde je potřeba zapracovat a pojďme společně udělat něco dobrého pro náš Horní Štěpánov.

Podporují nás

Jan Hospody

Jan Hospody

24 let

Jan Luňáček

Jan Luňáček

18 let

Jiří Havelka

Jiří Havelka

35 let

KONTAKTUJTE NÁS

Nahoru