Úvod

V komunálních volbách v roce 2014 jsme jako sdružení ČSNS2005 a nezávislých kandidátů sestavili kandidátku s názvem "Změny pro Podolanku". Získali jsme 23 % a jednoho zastupitele.

Do velmi uzavřeného pravostředového (a spíše ODSáckého) společenství se dostal jeden náš zástupce. Kromě nás bývalou hegemonii zdejší radnice narušilo i nové sdružení místního podnikatele, s nímž spolupracujeme. 

Postupně se nám daří prosazovat hlavní programové body, se kterými jsme kandidovali.

Proč ČSNS2005?

ČSNS2005 je sesterskou stranou ČSNS. ČSNS2005 se od ČSNS oddělila v roce 2006 kvůli insolvenčnímu řízení, které proti ní probíhalo. V budoucnu je v plánu opětovné splynutí těchto dvou stran.

Uvědomujeme si, že toto rozdvojení je pro voliče matoucí. ČSNS a ČSNS2005 spolu spolupracují ve volbách, na místní i celostátní úrovni a prakticky koordinují své kroky. Logickým vyústěním této spolupráce je tato společná webová prezentace pro komunální úroveň. Chceme tímto krokem vnést jasno do toho, že ČSNS a ČSNS2005 na komunální úrovni jedno jest.

Karel Janko

Jsem inženýr ekonomie a předseda ČSNS2005. Před oddělením ČSNS2005 od ČSNS jsem byl členem Ústřední rady ČSNS a zabýval jsem se její ekonomikou.

Jako národní socialista jsem přesvědčen především o tom, že by si náš stát měl zachovat v největší možné míře svou samostatnost, a to jak ekonomickou tak i politickou.

Jsem pro vystpuení z EU, ale nyní se nejvíce angažuji na protiimigrantských demonstracích, protože toto nebezpečí považuji v současné době za největší.

Náš volební program

Pořádek

Řada míst, zvláště v okolí veřejných kontenerů, zákoutí i ploch je zanedbá- na a neuklizena. Občané jsou nabá- dáni k  třídění komunálního odpadu, zvláště papíru a PET lahví. Kontejnery jsou často přeplněny a není do něj možné další odpad vložit. Rádi bychom prosadili pravidelný úklid a odvoz odpadků v rozsahu dle momentální potřeby.

Vodovod

Jak je známo, každý rok praskne 2-3x někde v obci vodovodní potrubí. Je staré cca 80 let a tak není divu, že  je nutná jeho výměna. Kompletní výstavba je v  důsledku řady chyb v nedohlednu. Chtěli bychom provést jeho postupnou obnovu dle finančních a technických možností obce. Na tuto obnovu by měla navázat i výstavba nové kanalizace, avšak vzhleden k technickým problémům, finančním nákladům i postoji některých občanů obce to bude problém.

Komunikace

Jedná se nám o zlepšení stavu obecních komunikací včetně úklidu. Rádi bychom vyměnili i autobusovou zastávku umístěnou ve směru na Brandýs.

Mateřská školka

Řada maminek se v současné době potýká s problémem, kam umístit své předškolní dítě, když by chtěla opět nastopit do zamestnání. Budeme prosazovat zřízení MŠ v obci jakoukoliv formou.

Plnění programových bodů

Postupně se nám daří prosazovat pořádek v obci a úpravu komunikací. Na mateřské školce a škole se již pracuje (tam byla shoda se všemi  zastupiteli). Vodovod bude realizován společně s kanalizací, na které je již vydáno územní rozhodnutí.

V polovině volebního období se začínáme připravovat na volby v roce 2018. Budeme rádi, pokud nám dáte zpětnou vazbu. Neváhejte nás kontaktovat.

KONTAKTUJTE NÁS

Nahoru