Osobnost ČSNS: Františka Plamínková

Narodila se 5. února 1875 jako nejmladší ze tří dcer pražského obuvnického mistra. Vystudovala pražský Státní učitelský ústav, poté začala učit. Kvůli rakousko-uherským zákonům a požadavkům na celibát učitelek se nemohla provdat a proto rezignovala na vztah. Vyučovala na dívčí škole na Letné, která nyní nese její jméno. Její žačkou, a později i přítelkyní, byla například Milada Horáková.

Plamínková patřila k vůdčím představitelkám Ženského klubu českého a později Ženské národní rady se sídlem na Staroměstském nám. Roku 1925 se stala místopředsedkyní Mezinárodní rady žen a byla víceprezidentkou Mezinárodní federace podnikatelek a manažerek. V témže roce byla za ČSNS zvolena do Senátu, stala se také československou delegátkou při Společnosti národů v Ženevě a působila na sociálním odboru pražského magistrátu.

Krátce před druhou světovou válkou, 1. září 1939, byla Plamínková poprvé uvězněna, když se postavila Hitlerovi a v dopise ho usvědčovala ze lži v jeho norimberské řeči z 12. září 1938. "Jako poctivá demokratka považuji za svou lidskou povinnost napsati Vám, pane říšský kancléři, protože jsem pevně přesvědčena, že proti vojenské převaze pravda zvítězí," zakončila svůj dopis.

Po propuštění byla pod dozorem gestapa a nemohla se tedy věnovat svým aktivitám v ženském hnutí. Dva týdny po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla zatčena podruhé a 30. června 1942 na základě stanného práva zastřelena na kobyliské střelnici.

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Kontakt
Nahoru