Zákon o míru

Listuji starými zákony. Některé jsou velmi zajímavé. Třeba takový zákon na ochranu míru.

Byl to zákon č. 165/1950 Sb., platný od 24. 12. 1950, účinný od 24. 12. 1950, částka č. 68/1950 Sb. Zavedl trestný čin proti míru, který postihoval podněcování k válce i propagaci války za účelem rozrušení mírového soužití národů. Za něj hrozil trest odnětí svobody v základní sazbě na jeden rok až 10 let; případně na 10 let až 25 (po novelizaci 15) let, pokud by šlo o spolčení, pokud by byl spáchán ve značném rozsahu nebo pokud by zde byla jiná přitěžující okolnost.

Už preambule zákona byla přívětivá (a je aktuální):

Lid československý v duchu svých pokrokových tradic, po hrozných zkušenostech války a fašistické okupace, rozhodl se pevně vybudovat si v míru a pokoji svůj nový a spravedlivý život, šťastný a radostný domov… Lid československý stojí pevně v táboře míru, rozhodnut bránit světový mír, ohrožený podněcovateli nové války. Přijal s nadšením výzvu II. Světového kongresu obránců míru jako výraz nezvratného odhodlání všech poctivých lidí na světě obhájit mír a zabránit nové válce. Vyjádřil již ve svých nových, lidově demokratických zákonech jasně svou vůli chránit mírové soužití národů a trestat všechny ty, kdo mír ohrožují. U vědomí toho, že podněcovatelé nové války stupňují válečné hrozby a propagandu nové války a přecházejí k otevřeným útočným činům, vydává československý lid zákon na ochranu míru, aby tím znovu utvrdil a ještě účinněji podpořil úsilí o světový mír a mezinárodní solidaritu.
Zákon patřil do segmentu trestněprávního. Proto ukládal tresty:
(1) Kdo se pokusí rozrušit mírové soužití národů tím, že jakýmkoliv způsobem podněcuje k válce, válku propaguje anebo válečnou propagandu jinak podporuje, dopouští se trestného činu proti míru.
(2) Pachatel bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až deset let; odnětím svobody na deset let až patnáct let bude pachatel potrestán, dopustí-li se činu uvedeného v odstavci 1
a) jako člen spolčení,
b) ve značném rozsahu nebo
c) je-li tu jiná přitěžující okolnost.

Zákon byl zrušen k 1. lednu 2010. Mír už totiž není potřeba. A trestné činy proti míru tak neexistují. Je to už naopak – téměř trestného činu se dopouští ten, kdo mír chce. Kdo chce válku, je oslavovaný hrdina.

PhDr. Vladimír Pelc, člen Předsednictva ČSNS

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Kontakt
Nahoru